AS trong một Sắp xếp theo bảng chữ cái Lời

Tác giả: | 2018/08/23

Tìm hiểu làm thế nào để sắp xếp danh sách theo thứ tự ABC trong Microsoft Word dễ dàng và hữu ích. Đặc biệt nếu bạn thường làm việc với các thư mục và danh sách. Chúng tôi sẽ cho bạn biết tất cả mọi thứ bạn cần biết về làm thế nào để sắp xếp danh sách theo thứ tự abc.

 1. 1 Mở tập tin bạn muốn làm việc. Bạn chỉ có thể sao chép và dán một danh sách các từ, mà bạn sẽ làm việc. Để sắp xếp chúng theo thứ tự chữ cái, bạn cần phải nhập tất cả các từ ở dạng danh sách - mỗi ngày một dòng mới.
 2. 2 Chọn văn bản bạn muốn đặt hàng. Nếu danh sách - phần duy nhất của tài liệu, sau đó không cần phải làm nổi bật bất cứ điều gì. Nếu bạn muốn alphabetize danh sách, là một phần của một tài liệu lớn hơn, chọn phần bạn muốn sắp xếp.
 3. 3
 4. 4 Chọn trật tự trong ngày đầu tiên. Theo mặc định, sắp xếp theo đoạn văn. Chọn Tăng dần hoặc giảm dần để xác định thứ tự.
  • Nếu bạn muốn sắp xếp mỗi từ khác, ví dụ, trong một định dạng đầu tiên, người cuối cùng, sau đó nhấp vào Settings ... Trong delimiter Field, chọn Other. Nhập một khoảng trống. Nhấp OK. Trong menu chính, chọn để sắp xếp theo lời 2. Nhấn OK để sắp xếp danh sách. [2]

 1. 1 Mở tập tin trong đó văn bản bạn muốn sắp xếp. Bạn chỉ có thể sao chép và dán một danh sách các từ trong một phân loại tài liệu. Để sắp xếp các từ theo thứ tự abc, nhập tất cả các từ ở dạng danh sách, mỗi từ trên một dòng riêng biệt.
 2. 2 Chọn văn bản bạn muốn đặt hàng. Nếu danh sách - phần duy nhất của tài liệu, sau đó không cần phải làm nổi bật bất cứ điều gì. Nếu bạn muốn alphabetize danh sách, là một phần của một tài liệu lớn hơn, chọn nó.
 3. 3
 4. 4

Nguồn tài liệu tham khảo và

Làm thế nào để sắp xếp danh sách theo thứ tự abc MICROSOFT WORD CHƯƠNG TRÌNH

Classer des listes mệnh trật tự alphabétique est une bonne thẩm à acquérir dans Word, particulièrement si vous vous retrouvez souvent mặt à des tiết mục ou à des listes. Heureusement, c'est dễ dãi à réaliser une Fois que vous savez bình luận accéder à cette fonction.

 1. 1 Ouvrez le fichier à classer. Vous pouvez aussi photocopy et coller la liste des mots à classer tài liệu d'un. Đổ pouvoir classer les mots mệnh trật tự alphabétique , ces derniers doivent être tính định dạng sous forme de liste, chacun sur sa propre ligne.
 2. 2 Đổ classer mệnh trật tự alphabétique une liste Faisant partie d'un cộng tài liệu lớn, sélectionnez la partie que vous voulez classer.
 3. 3 Cliquez sur l'onglet Accueil. Dans la partie Paragraphe de l'onglet Accueil , cliquez sur le Bouton Trier. L'icône en câu hỏi est un «Z » surmonté d'un «Một» avec une Flèche pointant vers le bas. Cela fait apparaître la Boite de thoại Trier le Texte. [1]
 4. 4 Sélectionnez l'Ordre de classement souhaité. Mệnh defaut, le classement se fait mệnh paragraphe. Cliquez sur Croissant ou Décroissant đổ sélectionner dans quel Sens la liste số tiền rất ít apparaître. L'Ordre croissant classera la liste mệnh trật tự alphabétique et l'Ordre décroissant fait apparaître la liste dans l'Ordre alphabétique ngược.
  • Đổ Trier le deuxième mot de chaque ghi (dans le cas d'un định dạng du phong cách Prénom / Nôm, mệnh dụ), cliquez sur l'onglet Tùy chọn dans La Fenetre Trier le Texte. Dans la rubrique Séparateurs de champs, sélectionnez Autres puis ajoutez un seul espace. Pressez OK đổ classer la liste. [2]
Sẽ rất thú vị:   SƠN Podolsk và Presnyakov gì đã xảy ra

 1. 1 Ouvrez le fichier à classer. Vous pouvez aussi photocopy et coller la liste des mots à classer tài liệu d'un. Đổ pouvoir classer les mots mệnh trật tự alphabétique , ces derniers doivent être tính định dạng sous forme de liste, chacun sur sa propre ligne.
 2. 2 Đổ classer mệnh trật tự alphabétique une liste Faisant partie d'un cộng tài liệu lớn, sélectionnez la partie que vous voulez classer.
 3. 3
 4. 4 Sélectionnez l'Ordre de classement souhaité. Mệnh defaut, le classement se fait mệnh paragraphe. Cliquez sur Croissant ou Décroissant đổ sélectionner dans quel Sens la liste số tiền rất ít apparaître. L'Ordre croissant classera la liste mệnh trật tự alphabétique et l'Ordre décroissant fait apparaître la liste dans l'Ordre alphabétique ngược. [3]
  • Đổ Trier le deuxième mot de chaque ghi (dans le cas d'un định dạng du phong cách Prénom / Nôm, mệnh dụ), cliquez sur l'onglet Tùy chọn dans La Fenetre Trier le Texte. Dans la rubrique Séparateurs de champs, sélectionnez Autres puis ajoutez un seul espace. Pressez OK, puis sélectionnez la Clé 2 dans le đơn de tri. Appuyez sur OK đổ ordonner la liste.

 • Vous pouvez utiliser MS Word comme Outil de classement đổ Trier mệnh trật tự alphabétique le Texte de n'importe quel logiciel autorisant le cắt dán de Texte. Effectuez tout d'abord le classement dans Microsoft puis copiez la liste triée pour la coller dans d'autres ụ.
 • Vous aurez peut-être à cliquer sur La Flèche pointant vers le bas à la fin d'un đơn de MS Word (comme le đơn Tableau, mệnh dụ) afin de developper le đơn et voir Toutes les tùy chọn.

Nguồn et trích dẫn

Sẽ rất thú vị:   sự khác biệt sinh tổng hợp carbohydrate TỪ sinh tổng hợp protein là gì

LÀM THẾ NÀO ĐỂ sắp xếp danh sách theo thứ tự abc WORD

Để giải quyết vấn đề bạn chạy quá trình hành động sau - tab "Home" - phần của, "Sắp xếp" nút "Passage".

Làm thế nào để sắp xếp theo thứ tự abc Phường - BLOG «MÁY TÍNH CỦA BẠN»

Word có thể được sắp xếp theo thứ tự abc từ A đến Z (Tăng dần) và từ Z đến A (giảm dần).

Nếu có các mục trong danh sách bắt đầu với các chữ số trong danh sách tăng dần ra lệnh, họ sẽ làm theo là người đầu tiên.

Để sắp xếp các yếu tố cần thiết để tạo ra một danh sách đơn giản của họ, hoặc đặt mỗi phần tử trên một dòng mới trong một đoạn riêng biệt. Bây giờ chúng ta nhìn vào cách sắp xếp theo thứ tự abc trong Word danh sách đơn giản và các dữ liệu trong bảng.

Sắp xếp theo danh sách theo thứ tự abc

Đối với sự sắp xếp của các phần tử của danh sách theo thứ tự abc (A đến Z), hãy làm theo các bước sau:

 • Làm nổi bật danh sách.
 • Nhấn vào Sắp xếp (nhấn mạnh trong khung màu đỏ) trên tab trang dưới Paragraph.
 • Trong Sắp xếp chữ phần đầu tiên về giá trị chọn của đoạncác văn bản . Đặt công tắc để tăng dần.
  trong Word loại theo thứ tự abc
 • Nhấn OK .

Nếu bạn muốn sắp xếp theo thứ tự ngược lại, sau đó đặt công tắc để giảm dần (xem hình trên)

Danh sách bảng phân loại

Quá trình sắp xếp dữ liệu trong bảng là tương tự, nhưng có một số tính năng đặc biệt. Đối với một sự hiểu biết đầy đủ hơn về quá trình này để sắp xếp các ví dụ bảng tiếp theo.

danh sách theo thứ tự ABC trong Word bảng

Sắp xếp dữ liệu: tên - theo thứ tự chữ cái.

 • Chọn bàn.
 • Nhấn vào Sắp xếp (nhấn mạnh trong khung màu đỏ) trên tab trang dưới Paragraph.
  kakspisok theo thứ tự abc trong Word
 • Ở dưới cùng Sắp xếp phần Danh sách đặt công tắc với một thanh tiêu đề.
 • Trong lần đầu tiên của các giá trị chọn By: đoạn văn và phong cách: các văn bản . Đặt công tắc để tăng dần.
  trong Ngôi Lời là danh sách theo thứ tự ABC
 • Nhấn OK .

Chúng tôi nhận được kết quả sau

Sắp xếp kết quả theo họ

Sắp xếp danh sách trong bảng bằng một số lĩnh vực

Bây giờ sắp xếp dữ liệu trong bảng như sau: Tên trong thứ tự chữ cái, vị trí của bảng chữ cái và năm giảm dần sinh (lao động trẻ ở phía trên cùng của danh sách)

 • Chọn bàn.
 • Nhấn vào Sắp xếp (nhấn mạnh trong khung màu đỏ) trên tab trang dưới Paragraph.
 • Ở dưới cùng Sắp xếp phần Danh sách đặt công tắc với một thanh tiêu đề.
 • Tiếp theo, đặt một giá trị như hình dưới đây
  Sắp xếp trong một bảng chính
 • Nhấn OK .

Chúng tôi nhận được kết quả sau

dẫn đến một bảng phân loại phức tạp

Như bạn thấy, các mục được sắp xếp theo thứ tự abc được qua đường bưu điện đầu tiên. Sau đó, theo tên cuối cùng trong văn phòng. Chìa khóa thứ ba trong ví dụ này không cho thấy hành động của họ do số lượng nhỏ các hồ sơ và thiếu những cái tên tương tự.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ Sorting MICROSOFT WORD - MÁY TÍNH PLUS

Sắp xếp Word trong nhu cầu trong việc chuẩn bị của nhiều danh sách như danh sách các tài liệu tham khảo khi viết một bài luận. Khi chỉnh sửa bảng trong ứng dụng này sẽ giúp xác định vị trí sắp xếp dòng theo một thứ tự nhất định.

Các biên tập Word có thể tự động sắp xếp thứ tự của các đoạn văn hoặc hàng trong danh sách bảng, cả hai đều được đánh số và dán nhãn.

Sắp xếp danh sách theo

Có ba loại danh sách có thể được sắp xếp trong Word. Là người đầu tiên - một danh sách đơn giản , mỗi phần tử của danh sách này là một đoạn riêng biệt. Loại thứ hai - một thứ tự hoặc danh sách gạch đầu dòng . Thứ ba - được đánh số , trong đó có một giá trị của thứ tự của các bộ phận của danh sách này. Đối với tất cả các loại sắp xếp danh sách theo cùng một cách.

Đối với phân loại tự động là cần thiết để chọn toàn bộ danh sách bằng cách sử dụng chuột hoặc bàn phím. Sau đó, trong tab "Home" trong "Đoạn" để tìm biểu tượng và click vào nó - sẽ sắp xếp các cửa sổ văn bản. Trong cửa sổ đang hoạt động chỉ có một dòng, trong đó chỉ ra "đầu tiên trên đoạn" và "Type: text", tức là phân loại chỉ có thể bằng chữ cái đầu tiên của mỗi đoạn văn.

nơi có một nút
Sắp xếp nút nằm dưới Đoạn menu chính

Khi sắp xếp danh sách, có hai tùy chọn: tăng dần (có nghĩa là, từ A đến Z, được sắp xếp theo thứ tự abc) hoặc thứ tự giảm dần (tức là từ Z đến A). Để chọn mong muốn phương pháp phân loại, theo thứ tự chữ cái, hoặc ngược lại, nó là cần thiết để chấm dứt các số tương ứng và bấm vào nút "OK"

thứ tự sắp xếp - tăng dần (theo thứ tự ABC), hoặc ngược lại
trong danh sách sắp xếp hộp bạn có thể thay đổi thứ tự - tăng dần (theo thứ tự ABC), hoặc ngược lại

sắp xếp bảng

Sắp xếp các hàng trong bảng khác với sắp xếp danh sách duy nhất mà ở đây có thể thiết lập một vài thông số và các thủ tục cho việc sử dụng của họ. Ví dụ, một danh sách của bất kỳ sự kiện có thể được đầu tiên sắp xếp theo ngày của họ, và sau đó, trong mỗi ngày, trong thứ tự chữ cái.

Vì vậy, để làm cho bảng phân loại là cần thiết:

 1. Phân bổ một bảng (sử dụng chuột hoặc bàn phím);
 2. hộp văn bản mở sắp xếp bằng cách nhấp vào menu nút ruy băng phù hợp;
 3. Đặt thứ tự sắp xếp hàng (đầu tiên của ..., sau đó ...);
 4. Làm rõ liệu có một tiêu đề (header) của bảng. Nếu bạn đặt một dấu chấm ở phía trước "của thanh tiêu đề", danh hiệu sẽ vẫn tại chỗ và sẽ không được sắp xếp cùng với toàn bộ bảng;
 5. Nhấn "OK".

Sắp xếp bảng có sẵn trên các giá trị của các cột của nó
Sắp xếp bảng có sẵn trên các giá trị của các cột của nó

Sắp xếp trong Word, tất nhiên, ít chức năng hơn sang Excel, tuy nhiên, khả năng sẵn là đủ cho hầu hết các công việc văn phòng.

ghi chú

nút tương tác mở một bảng hộp sắp xếp có thể được tìm thấy không chỉ trong "Đoạn", nhưng cũng trong tab mới nổi "Layout" của "dữ liệu";

Khi phân loại, danh sách đa cấp không được giữ lại phụ kiện phần danh sách đến mức cha mẹ;

Đôi khi người dùng Phường quên về công cụ và chế biến dạng bảng dữ liệu này sao chép trực tiếp (chuyển nhượng) họ biên tập bảng tính Excel.

Như vậy, trong ứng dụng Word Office có một người dùng thân thiện, không bị quá tải với công cụ chức năng không cần thiết để sắp xếp tất cả các loại danh sách và bảng.

LÀM THẾ NÀO ĐỂ chữ cái danh sách trong Word (WORD). - YOUTUBE

Trong video hướng dẫn này, tìm hiểu làm thế nào để sắp xếp danh sách của bạn trong thứ tự chữ cái, số và ngày tháng


Thêm một lời nhận xét

e-mail của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *