AS i ett Word-SORT i bokstavsordning

Författare: | 2018/08/23

Lär dig att sortera listan i alfabetisk ordning i Microsoft Word enkelt och användbart. Speciellt om du ofta arbetar med kataloger och listor. Vi kommer att berätta allt du behöver veta om hur du sorterar listorna i bokstavsordning.

 1. 1 Öppna filen du vill arbeta. Du kan helt enkelt kopiera och klistra in en lista med ord, som du kommer att fungera. Att arrangera dem i alfabetisk ordning, måste du ange alla orden i listform - var på en ny rad.
 2. 2 Markera texten du vill beställa. Om listan - den enda del av dokumentet, sedan behöver inte lyfta någonting. Om du vill alphabetize listan, som är en del av ett större dokument, markera den del som du vill sortera.
 3. 3
 4. 4 Välj den ordning i den första på. Som standard, sortering av punkterna. Välj Stigande eller Fallande för att bestämma i vilken ordning.
  • Om du vill sortera alla andra ord, till exempel, i ett första format, den sista, klicka sedan på Inställningar ... på fältet avgränsare väljer du Annat. Ange ett mellanslag. Klicka på OK. I huvudmenyn väljer att sortera efter ord 2. Tryck på OK för att sortera listan. [2]

 1. 1 Öppna filen där den text du vill sortera. Du kan helt enkelt kopiera och klistra in en lista med ord i ett dokument sortering. För att sortera orden i bokstavsordning, ange alla ord listform, varje ord på en separat rad.
 2. 2 Markera texten du vill beställa. Om listan - den enda del av dokumentet, sedan behöver inte lyfta någonting. Om du vill alphabetize listan, som är en del av ett större dokument väljer det.
 3. 3
 4. 4

Källor och referenser

Hur man sortera listan alfabetiskt MICROSOFT WORD PROGRAM

Classer des Listes par ordre alphabétique est une bonne kompetens till en acquérir dans Word, particulièrement si vous vous Retrouvez souvent face à des repertoarer ou à des Listes. Heureusement, c'est facile à réaliser une fois que vous Savez kommentar Acceder à cette fonction.

 1. 1 Ouvrez le fichier à classer. Vous pouvez aussi kopiator et Coller la liste des mots à classer d'un dokument. Pour pouvoir classer les mots par ordre alphabétique , ces derniers doivent être formater sous forme de liste, chacun sur sa propre ligne.
 2. 2 Häll classer par ordre alphabétique une liste faisant partie d'un plus stora dokument, sélectionnez la partie que vous voulez classer.
 3. 3 Cliquez sur l'onglet Accueil. Dans la partie paragraphe de l'onglet Accueil , Cliquez sur le Bouton Trier. L'Icône sv fråga est un «Z » surmonté d'un «A» avec une Flèche pointant vers le bas. Cela fait apparaître la Boîte de dialog Trier le texte. [1]
 4. 4 Sélectionnez l'ordre de classe Önskad. Par défaut, le classe se fait par paragraphe. Cliquez sur Croissant ou Décroissant pour sélectionner dans quel sens la liste doit apparaître. L'ordre croissant classera la liste par ordre alphabétique et l'ordre décroissant fait apparaître la liste dans l'ordre alphabétique invers.
  • Häll trier le deuxième MOT de chaque inskription (dans le cas d'un format du stil Prénom / Nom, par exemple), dans Cliquez sur l'Onglet Alternativ la fenêtre Trier le texte. Dans la rubrique Séparateurs de champs, sélectionnez Autres puis ajoutez un seul espace. Pressez OK pour classer la liste. [2]
Det ska bli intressant:   SON Podolsk och Presnyakov VAD HÄNDE

 1. 1 Ouvrez le fichier à classer. Vous pouvez aussi kopiator et Coller la liste des mots à classer d'un dokument. Pour pouvoir classer les mots par ordre alphabétique , ces derniers doivent être formater sous forme de liste, chacun sur sa propre ligne.
 2. 2 Häll classer par ordre alphabétique une liste faisant partie d'un plus stora dokument, sélectionnez la partie que vous voulez classer.
 3. 3
 4. 4 Sélectionnez l'ordre de classe Önskad. Par défaut, le classe se fait par paragraphe. Cliquez sur Croissant ou Décroissant pour sélectionner dans quel sens la liste doit apparaître. L'ordre croissant classera la liste par ordre alphabétique et l'ordre décroissant fait apparaître la liste dans l'ordre alphabétique invers. [3]
  • Häll trier le deuxième MOT de chaque inskription (dans le cas d'un format du stil Prénom / Nom, par exemple), dans Cliquez sur l'Onglet Alternativ la fenêtre Trier le texte. Dans la rubrique Séparateurs de champs, sélectionnez Autres puis ajoutez un seul espace. Pressez OK, puis sélectionnez la Clé 2 dans le menu de tri. Appuyez sur OK pour ordonner la liste.

 • Vous pouvez utiliser MS Word comme outil de classe pour trier par ordre alphabétique le texte de n'importe quel logiciel autorisant le collage de texte. Effectuez Tout d'abord le classe dans Microsoft Puis copiez la liste triée pour la Coller dans d'autres emplacements.
 • Vous aurez peut-être à cliquer sur la flèche pointant vers le bas à la fin d'un menyn de MS Word (comme le menu Tableau, par exemple) afin de Utvecklare le menu et voir toutes les alternativ.

Källor et citaten

Det ska bli intressant:   Vad är skillnaden BIOSYNTES KOLHYDRATER FRÅN proteinbiosyntes

HUR sortera listan alfabetiskt WORD

För att lösa problemet du köra följande tillvägagångssättet - fliken "Home" - den del av "Passage", "Sortera" -knappen.

Så här sorterar alfabetiskt Ward - BLOGG «DATORN»

Ord kan sorteras i alfabetisk ordning från A till Z (Stigande) och från Ö till A (Fallande).

Om det finns poster i listan som börjar med siffrorna i stigande ordnad lista, kommer de att följa den första.

Om du vill sortera de delar som behövs för att skapa en enkel lista över dem, eller placera varje element på en ny rad i en separat punkt. Nu tittar vi på hur man sorterar alfabetiskt i ett Word enkla listor och data i tabellen.

Sortera i alfabetisk lista

För arrangemanget av elementen i en lista i alfabetisk ordning (A till Z), så här:

 • Markera listan.
 • Klicka Sort (markerad med röd ram) på fliken sidan enligt punkt.
 • I Sort Text avsnittet först på Select värde av stycket och text . Sätt övergången till Stigande.
  i Word Sortera alfabetiskt
 • Klicka på OK .

Om du vill sortera i omvänd ordning, sedan lägga övergången till fallande (se bilden ovan)

Lista sorteringsbord

Processen för att sortera data i tabellen är liknande, men det finns några specialfunktioner. För en mer fullständig förståelse av processen för att sortera nästa tabell exempel.

listan i alfabetisk ordning i en tabell Word

Sortera data: namn - i alfabetisk ordning.

 • Välj tabellen.
 • Klicka Sort (markerad med röd ram) på fliken sidan enligt punkt.
  kakspisok alfabetiskt i ett Word
 • Längst ner Sort sektionen lista sätta växeln med en namnlist.
 • I första av utvalda värden genom: stycken och stil: texten . Sätt övergången till Stigande.
  i Ordet är listan i alfabetisk ordning
 • Klicka på OK .

Vi får följande resultat

Sortera resultat efter efternamn

Sortera listan i tabellen genom flera områden

Nu sortera data i tabellen enligt följande: namnen i alfabetisk ordning, position alfabetet och födelseår fallande (unga arbetstagare högst upp i listan)

 • Välj tabellen.
 • Klicka Sort (markerad med röd ram) på fliken sidan enligt punkt.
 • Längst ner Sort sektionen lista sätta växeln med en namnlist.
 • Därefter satte ett värde som visas nedan
  Sortering i en nyckeltabellen
 • Klicka på OK .

Vi får följande resultat

resultera i en komplicerad sorteringsbord

Som ni kan se, är poster sorteras i alfabetisk ordning efter första inlägget. Sedan efter efternamn inom kontoret. Den tredje nyckeln i detta exempel visade inte sina handlingar på grund av det lilla antalet poster och avsaknaden av samma namn.

HUR Sortering MICROSOFT WORD - DATOR PLUS

Sortera Ord i behov vid utarbetandet av olika listor som referenslistan när du skriver en uppsats. När du redigerar tabeller i denna app hjälper lokalisera sorteringslinjen i en viss ordning.

Ordet redaktör kan automatiskt sortera ordningen på stycken eller rad i tabellen listor både numrerade och märkta.

Sortera listan efter

Det finns tre typer av listor som kan sorteras i Word. Den första - en enkel lista , är varje del av den här listan en separat punkt. Den andra typen - en oordnad eller punktlista . Tredje - numrerade , som har ett värde i storleksordningen delar av denna lista. För alla dessa typer av sorteringslistor på samma sätt.

För automatisk sortering är nödvändigt att välja hela listan med hjälp av musen eller tangentbordet. Sedan i fliken "Home" i "punkt" för att hitta ikonen och klicka på den - kommer att sortera textfönstret. I fönstret som är aktiv är bara en rad, vilket indikerar "först på styckena" och "Typ: text", dvs sortering är möjlig endast genom den första bokstaven i varje stycke.

där det finns en knapp
Sorteringsknapp är placerad under huvudmenyn Punkt

När sortering av listan, finns det två alternativ: Stigande (det vill säga från A till Ö, sorterade i bokstavsordning) eller fallande ordning (dvs från Ö till A). För att välja önskad sorteringsmetod, i alfabetisk ordning, eller vice versa, är det nödvändigt att sätta stopp för det lämpligt antal och klicka på "OK"

sorteringsordning - stigande (i alfabetisk ordning), eller vice versa
i listan sortering box du kan ändra ordningen - stigande (i alfabetisk ordning), eller vice versa

sorterings~~POS=TRUNC tabeller

Sortering raderna i tabellen skiljer sig från sorteringslistor bara det här möjligt att ställa flera parametrar och förfaranden för deras användning. Till exempel kan en lista över alla omständigheter först sorteras efter deras datum och sedan, inom varje dag, i alfabetisk ordning.

Så är nödvändigt att göra sortering tabell:

 1. Allokera en tabell (med hjälp av musen eller tangentbordet);
 2. Öppna textruta sortering genom att klicka på lämplig knapp band menyn;
 3. Ställ in sorteringsordning rader (först genom ..., då ...);
 4. Klargöra huruvida det finns en rubrik (header) i tabellen. Om du sätter en punkt framför "i namnlisten", kommer titeln kvar på plats och kommer inte sorteras tillsammans med hela bordet;
 5. Tryck på "OK".

Sortering tabeller på värdena av dess spalter
Sortering tabeller på värdena av dess spalter

Sortera i Word, naturligtvis, mindre funktionella än Excel, är dock den tillgängliga kapaciteten är tillräcklig för de flesta kontorsuppgifter.

anteckningar

Interaktiv knapp öppnar ett bord sortering box kan hittas inte bara i "Punkt", men också i den framväxande fliken avsnittet "Layout" i "Data";

När sortering är flera nivåer listor inte behållit tillbehör delar listan till den överordnade nivån;

Ibland användare Ward glömma det här verktyget och bearbetning tabelldata direkt kopiera (transfer) dem till Excel redaktör.

Således, i Word Office-program har ett användarvänligt, inte överbelastas med onödiga funktioner verktyg för att sortera alla typer av listor och tabeller.

HUR alfabetisk lista i ett Word (Word). - YOUTUBE

I den här videon tutorial, lära sig att organisera dina listor i alfabetisk ordning, siffror och datum


Lägg till en kommentar

Din e-post kommer inte att publiceras. Obligatoriska fält är märkta *