AS en una mena paraula per ordre alfabètic

Autor: | 08/23/2018

Aprendre a ordenar la llista en ordre alfabètic en Microsoft Word fàcil i útil. Especialment si vostè sovint es tracta de directoris i llistes. Li direm tot el que necessita saber sobre com ordenar les llistes per ordre alfabètic.

 1. 1 Obriu el fitxer que voleu treballar. Vostè pot simplement copiar i enganxar una llista de paraules, amb el qual treballar. Per organitzar-les en ordre alfabètic, cal introduir totes les paraules en forma de llista - cada un en una nova línia.
 2. 2 Seleccioneu el text que voleu ordenar. Si la llista - l'única part del document, llavors no cal posar en relleu res. Si voleu ordenar alfabèticament la llista, que és part d'un document més gran, seleccionar la part que voleu ordenar.
 3. 3
 4. 4 Seleccioneu l'ordre en el primer encès. Per defecte, la classificació per punts. Seleccionar ascendent o descendent per determinar l'ordre.
  • Si voleu ordenar cada dues paraules, per exemple, en un primer format, l'última, a continuació, feu clic a Configuració ... En el delimitador de camp, seleccioneu Altre. Un espai en blanc. Feu clic a D'acord. Al menú principal, seleccioneu per ordenar per paraules 2. Premeu OK per ordenar la llista. [2]

 1. 1 Obriu el fitxer en el qual el text que voleu ordenar. Vostè pot simplement copiar i enganxar una llista de paraules en un document de classificació. Per ordenar les paraules en ordre alfabètic, introduir totes les paraules en forma de llista, cada paraula en una línia separada.
 2. 2 Seleccioneu el text que voleu ordenar. Si la llista - l'única part del document, llavors no cal posar en relleu res. Si voleu ordenar alfabèticament la llista, que és part d'un document més ampli, seleccionar-la.
 3. 3
 4. 4

Fonts i referències

Com ordenar la llista alfabèticament PROGRAMA MICROSOFT WORD

Classer des listes parell ordre alphabétique est uneix bonne Competència Tot acquérir dans Word, particulièrement si vous vous Retrouvez cara souvent à des repertoris ou à des listes. Heureusement, c'est facile à réaliser uneix fois que vous savez comentari accedir a aquest fonction cette.

 1. 1 Ouvrez li fichier à classer. Com pots aussi fotocopiadora et Coller la liste des mots à classer d'un document. Abocar pouvoir classer els mots parell ordre alphabétique , ces derniers doivent de ser formiats sous formi de Liste, Chacun sa propre sud ligne.
 2. 2 Aboqui classer parell ordre alphabétique uneix llisti faisant partie d'un plus grand document, Sélectionnez La partie que vous Voulez classer.
 3. 3 Cliquez sur l'onglet Accueil. Dans la partie de l'onglet Paragraphe Accueil , cliquez sud li Bouton Trier. L'Icône en qüestió est un «Z » surmonté d'un "A» avec uneix flèche pointant vers li bas. Cela fait apparaitre La boîte de diàleg Trier li texte. [1]
 4. 4 Sélectionnez l'ordre de classement souhaité. Default, li classement es fait parell paragraphe. Cliquez sud Croissant ou descendent ¿abocar Sélectionner dans quel sens la liste doit apparaitre. L'ordre croissant classera la liste parell ordre alphabétique et l'ordre descendent ¿fait apparaitre la liste dans l'ordre alphabétique inverses.
  • Pour Trier li deuxième mot de chaque inscripció (dans le cas d'un format d'estil du Prénom / Nom, parell exemple), cliquez sud l'Opcions Onglet dans la fenêtre Trier li texte. Dans la rubrique Séparateurs de campions, Sélectionnez Autres puis Ajoutez 1 espace Seül. Pressez OK abocar classer la liste. [2]
Serà interessant:   SÓN Podolsk i Presnyakov QUE PAS

 1. 1 Ouvrez li fichier à classer. Com pots aussi fotocopiadora et Coller la liste des mots à classer d'un document. Abocar pouvoir classer els mots parell ordre alphabétique , ces derniers doivent de ser formiats sous formi de Liste, Chacun sa propre sud ligne.
 2. 2 Aboqui classer parell ordre alphabétique uneix llisti faisant partie d'un plus grand document, Sélectionnez La partie que vous Voulez classer.
 3. 3
 4. 4 Sélectionnez l'ordre de classement souhaité. Default, li classement es fait parell paragraphe. Cliquez sud Croissant ou descendent ¿abocar Sélectionner dans quel sens la liste doit apparaitre. L'ordre croissant classera la liste parell ordre alphabétique et l'ordre descendent ¿fait apparaitre la liste dans l'ordre alphabétique inverses. [3]
  • Pour Trier li deuxième mot de chaque inscripció (dans le cas d'un format d'estil du Prénom / Nom, parell exemple), cliquez sud l'Opcions Onglet dans la fenêtre Trier li texte. Dans la rubrique Séparateurs de campions, Sélectionnez Autres puis Ajoutez 1 espace Seül. Pressez OK, puis Sélectionnez La Cle 2 dans le menu de tri. Appuyez sud OK abocar ordonner la liste.

 • Com pots utiliser MS Word comme outil de classement abocar Trier parell ordre alphabétique li texte de n'importe quel logiciel autorisant li collage de texte. Effectuez Tout d'abord li classement dans Microsoft puis copiez la liste triée pour la Coller dans d'autres emplaçaments.
 • Vous aurez peut-être à Cliquer sud pointant la Flèche vers li ves a la fi d'menú de l'ONU de MS Word (comme li menú de Tableau, parell exemple) AFIN de Developper li menu et toutes els voir opcions.

Fonts et cites

Serà interessant:   Quina és la diferència biosíntesi de carbohidrats DE biosíntesi de proteïnes

Com ordenar la llista alfabèticament PARAULA

Per resoldre el problema d'executar el següent curs d'acció - pestanya "Inici" - la secció del botó "Ordenar" "Passage".

Com ordenar alfabèticament Ward - BLOC «EL SEU ORDINADOR»

Word pot ser ordenada alfabèticament de l'A a la Z (ascendent) i de la Z a la A (descendent).

Si hi ha elements en la llista que comencen amb els dígits a la llista ordenada ascendent, que seguirà el primer.

Per ordenar els elements necessaris per crear una llista simple d'ells, o col·locar cada element en una nova línia en un paràgraf separat. Ara ens centrarem en com ordenar alfabèticament en una paraula llistes simples i les dades de la taula.

Ordenar per ordre alfabètic

Per a la disposició dels elements de la llista alfabèticament (A a Z), feu el següent:

 • Ressalteu la llista.
 • Feu clic Ordenar (ressaltat en marc vermell) a la pestanya de la pàgina sota el Paràgraf.
 • En el text Ordenar la secció primera de seleccioni el valor del paràgraf i el text . Poseu l'interruptor en sentit ascendent.
  en Word ordenar alfabèticament
 • Feu clic a OK .

Si voleu ordenar en ordre invers, a continuació, posar l'interruptor en descendent (veure foto dalt)

taula de selecció Llista

El procés de classificar les dades en la taula és similar, però hi ha algunes característiques especials. Per a una comprensió més completa del procés per ordenar l'exemple següent taula.

llista en ordre alfabètic en una taula de la Paraula

Ordenar les dades: els noms - en ordre alfabètic.

 • Seleccioneu la taula.
 • Feu clic Ordenar (ressaltat en marc vermell) a la pestanya de la pàgina sota el Paràgraf.
  kakspisok alfabèticament en una paraula
 • A la part inferior Ordenar secció Llista posar l'interruptor amb una barra de títol.
 • En el primer d' els valors Escollir per: paràgrafs i estil: el text . Poseu l'interruptor en sentit ascendent.
  en la Paraula és la llista en ordre alfabètic
 • Feu clic a OK .

Obtenim el següent resultat

Ordenar resultats per cognom

Ordenar la llista a la taula per diversos camps

Ara ordenar les dades a la taula de la següent manera: Els noms en ordre alfabètic, la posició de l'alfabet i l'any de naixement descendent (treballadors joves a la part superior de la llista)

 • Seleccioneu la taula.
 • Feu clic Ordenar (ressaltat en marc vermell) a la pestanya de la pàgina sota el Paràgraf.
 • A la part inferior Ordenar secció Llista posar l'interruptor amb una barra de títol.
 • A continuació, posar un valor com es mostra a continuació
  La classificació en una taula de claus
 • Feu clic a OK .

Obtenim el següent resultat

resultar en una taula de selecció complicada

Com es pot veure, les entrades estan ordenades alfabèticament pel primer lloc. A continuació, pel cognom dins de l'oficina. La tercera clau en aquest exemple no va mostrar les seves accions a causa del petit nombre de registres i la falta dels mateixos noms.

COM Ordenació de MICROSOFT WORD - COMPUTER PLUS

Sessió de necessitats en la preparació de diverses llistes, com la llista de referències en escriure un assaig. En editar taules en aquesta aplicació ajuda a localitzar línia de classificació en un ordre determinat.

L'editor de Word pot ordenar automàticament l'ordre dels paràgrafs o fila de la taula mostra, tots dos numerats i etiquetats.

Ordenar la llista per

Hi ha tres tipus de llistes que es poden classificar en Word. La primera - 1 llista simple , cada element d'aquesta llista és un paràgraf a part. El segon tipus - un desordenada o llista amb vinyetes . En tercer lloc - numerada , que té un valor de l'ordre de les parts d'aquesta llista. Per a tots aquests tipus de llistes de classificació de la mateixa manera.

Per a la classificació automàtica cal seleccionar tota la llista amb el ratolí o el teclat. Després, a la pestanya "Inici" al "apartat" per trobar la icona i feu-hi clic - ordenarà la finestra de text. A la finestra que està activa és només una línia, que indica el "primer en els paràgrafs" i ​​"Type: text", és a dir, la classificació és possible només per la primera lletra de cada paràgraf.

on hi ha un botó
Ordenar botó es troba sota el menú principal Paràgraf

A l'ordenar la llista, hi ha dues opcions: ascendent (és a dir, de l'A a la Z, alfabèticament) o descendent (és a dir, de la Z a la A). Per seleccionar el mètode desitjat de classificació, en ordre alfabètic, o viceversa, cal posar fi a la quantitat apropiada i feu clic a "OK"

l'ordre de classificació - ascendent (en ordre alfabètic), o viceversa
en el quadre de classificació de la llista es pot canviar l'ordre - ascendent (en ordre alfabètic), o viceversa

taules de selecció

Classificació de les files en la taula de classificació es diferencia de les llistes només això aquí possible establir diversos paràmetres i procediments per a la seva utilització. Per exemple, una llista de qualsevol esdeveniment pot ser primera ordenats per la data, i després, dins de cada dia, en ordre alfabètic.

Per tant, per fer taula de selecció cal:

 1. Assignar una taula (utilitzant el ratolí o el teclat);
 2. quadre de text Obrir la classificació fent clic al menú de cinta botó corresponent;
 3. Establir l'ordre de classificació de files (per primer ..., llavors ...);
 4. Aclarir si hi ha una capçalera (header) de la taula. Si es posa un punt final al front "de la barra de títol", el títol romandrà en el seu lloc i no serà classificat amb el conjunt de la taula;
 5. Premi el botó "OK".

Taules de selecció disponibles en els valors de les seves columnes
Taules de selecció disponibles en els valors de les seves columnes

Ordenar en Word, per descomptat, menys funcional que a Excel, però, la capacitat disponible és suficient per a la majoria de les tasques d'oficina.

notes

botó interactiu obrir una taula quadre de classificació es pot trobar no només en el "Paràgraf", sinó també a la secció de pestanya emergent "Disseny" de les "Dades";

A l'ordenar, llistes de diversos nivells no es conserven llista de peces d'accessoris a nivell de la matriu;

De vegades els usuaris obliden de Ward, aquesta eina i les dades tabulars de processament de còpia directa (transferència) a editor de full de càlcul Excel.

Per tant, en l'aplicació Word Oficina té un fàcil d'usar, no sobrecarregat amb l'eina funcionalitats innecessàries per ordenar tots els tipus de llistes i taules.

COM llista en ordre alfabètic en una paraula (Word). - YOUTUBE

En aquest vídeo tutorial, aprendre a organitzar les seves llistes en l'ordre alfabètic, nombres i dates


Afegir un comentari

no es publicarà la seva adreça de correu electrònic. Els camps necessaris estan marcats *